menu

Keuring

NEN 1010

Bij het plaatsen van nieuwe elektrische laagspanningsinstallaties in bedrijfspanden dient te worden voldaan aan de opleveringsinspectie NEN 1010. Deze keuring is wettelijk verplicht om bij oplevering van nieuwe installaties of ingrijpende veranderingen te voldoen aan de NEN 1010. Deze keuring is van toepassing bij elektrische installaties in de woning- en utiliteitsbouw. Tijdens deze keuring NEN 1010 controleert onze inspecteur de installatie visueel en voert de inspecteur diverse veiligheidsmetingen uit op het voorkomen van risico’s op brand en elektrische schokken.

Waarom een NEN 1010 keuring?

  • Preventie bij gevaren en schade die kunnen ontstaan bij verwacht gebruik van elektrische installaties.
  • Zonder het NEN 1010 inspectierapport heeft u geen bewijs dat de installateur uw nieuwe elektrische installatie volgens de wettelijke eisen heeft aangelegd.
  • Het voorkomen van mogelijke (vervolg)schade door installatiefouten die tijdens de inspectie van de NEN 1010 inspectie worden geconstateerd.
  • Instanties zoals bijvoorbeeld een verzekeraar kan een NEN certificering verplichten

NEN 3140

Een NEN 3140 keuring is een periode inspectie aan de bestaande elektrische installaties. Tijdens deze inspectie keuren wij als onafhankelijk specialist de elektrische installaties op diverse aspecten gericht op een veilige bedrijfsvoering. De NEN 3140 inspectie wordt uitgevoerd door een vakbekwaam persoon (een term gedefinieerd in de NEN 3140) met de deskundigheid en ervaring om inspecties uit te voeren. Na afloop van elke NEN 3140 keuring ontvang je een compleet rapport met de bevindingen. Hieruit kun je opmaken wat de algehele staat is van de elektrische installatie en dit rapport bevat indien nodig aanbevelingen voor verbetering van de installaties.

Account

Test
Actief
Klantnummer:
assignment
Bestellingen
chevron_right
description
Facturen
chevron_right
admin_panel_settings
Gegevens
chevron_right