menu

Keuring

NEN 1010

Bij het plaatsen van nieuwe elektrische laagspanningsinstallaties in bedrijfspanden dient te worden voldaan aan de opleveringsinspectie NEN 1010. Deze keuring is wettelijk verplicht om bij oplevering van nieuwe installaties of ingrijpende veranderingen te voldoen aan de NEN 1010. Deze keuring is van toepassing bij elektrische installaties in de woning- en utiliteitsbouw. Tijdens deze keuring NEN 1010 controleert onze inspecteur de installatie visueel en voert de inspecteur diverse veiligheidsmetingen uit op het voorkomen van risico’s op brand en elektrische schokken.

Waarom een NEN 1010 keuring?

  • Preventie bij gevaren en schade die kunnen ontstaan bij verwacht gebruik van elektrische installaties.
  • Zonder het NEN 1010 inspectierapport heeft u geen bewijs dat de installateur uw nieuwe elektrische installatie volgens de wettelijke eisen heeft aangelegd.
  • Het voorkomen van mogelijke (vervolg)schade door installatiefouten die tijdens de inspectie van de NEN 1010 inspectie worden geconstateerd.
  • Instanties zoals bijvoorbeeld een verzekeraar kan een NEN certificering verplichten

NEN 3140

Een NEN 3140 keuring is een periode inspectie aan de bestaande elektrische installaties. Tijdens deze inspectie keuren wij als onafhankelijk specialist de elektrische installaties op diverse aspecten gericht op een veilige bedrijfsvoering. De NEN 3140 inspectie wordt uitgevoerd door een vakbekwaam persoon (een term gedefinieerd in de NEN 3140) met de deskundigheid en ervaring om inspecties uit te voeren. Na afloop van elke NEN 3140 keuring ontvang je een compleet rapport met de bevindingen. Hieruit kun je opmaken wat de algehele staat is van de elektrische installatie en dit rapport bevat indien nodig aanbevelingen voor verbetering van de installaties.

Wie mag deze inspecties uitvoeren?

De inspectie mag enkel worden uitgevoerd door een vakbekwaam persoon (de term vakbekwaam persoon wordt gedefinieerd in de NEN 1010 en 3140), mits deze de deskundigheid heeft om inspecties uit te voeren.

Als inspectiebedrijf met SCIOS-certificaat bieden wij u de zekerheid dat beide keuringen met een hoog kwaliteitsniveau worden uitgevoerd.

Wat kost een NEN 1010 of NEN 3140 inspectie?

De kosten van deze inspectie zijn afhankelijk van diverse factoren:

  • De toepassing van de elektrische installatie (Bijvoorbeeld: kantoor, industrie)
  • Het totale bruto vloer oppervlak (BVO) van de te inspecteren locatie
  • Het aantal verdeelinrichtingen. (hoofdverdelers en onderverdelers)
Onze offerte bevat een duidelijke omschrijving van de metingen en controles welke worden uitgevoerd en gerapporteerd. Mogen wij een vrijblijvend een offerte voor u maken? Neem contact met ons op.

Account

ES BV
Actief
Registratie datum 2020-08-21T10:51:56+02:00
Betaalmethode voorkeur Op rekening
Krediet limiet 1500
assignment
Bestellingen
chevron_right
description
Facturen
chevron_right
admin_panel_settings
Gegevens
chevron_right